Gerard van den Berg

naam Gerard van den Berg, 's-Gravenhage 1968 23 maart 1968 Gerard van den Berg over Gerard van den Berg Buiten de werkelijkheid zoals we hem begrijpen of geloven, verhouden we ons primair tot een zichtbare realitiet die we waarnemen en beleven; en de kunst onthulde die verhouding. Alleen is de persoonlijke omgeving veranderd in een kunstmatig decor dat vanuit de waarneming nauwelijks meer begrepen kan worden, met een totale vervreemding als gevolg. Daarom probeer ik in mijn werk niets te representeren maar de aandacht te vestigen op de dingen zelf als visueel gegeven. In het meer recente werk raak ik "grotere" onderwerpen aan waarbij ik een ironisch contrast nastreef tussen de ernst van onderwerp en de banaliteit van het object. Alhoewel de cultuur ons steeds op ingrijpende wijze onderwerpt aan haar gevestigde wereldbeelden, spreekt het voor zich dat we ons in het individuele bestaan verhouden tot een directere werkelijkheid, waarin we de dingen waarnemen en de gebeurtenissen persoonlijk ervaren. In die individuele ervaringswerkelijkheid ben ik geïnteresseerd en ik zie het dan ook nog altijd als doelstelling voor de kunst dat zij de relatie tot de omgeving aan de orde stelt, als ervaringswereld vertaalt en als belevingswereld verbeeldt. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Want niet alleen vormt die eigen ervaringswereld een steeds complexer ontworpen decor; ook zelf aanvaarden wij met een groeiend automatisme de kunstmatige verschijnselen als vanzelfsprekend gegeven. Daardoor neemt het vermogen om de eigen omgeving te doorgronden af. Er lijkt een heroriëntatie nodig om te begrijpen wat we nu feitelijk waarnemen en daarom richt ik mij in mijn beelden en installaties nadrukkelijk op de relatie tot objecten. Daarin probeer ik steeds de vanzelfsprekendheid van kunstmatige verschijnselen doorbreken door ze te vertalen naar een ongebruikelijke vorm, of anderzijds in absurde titels een contrast te creëren tussen het zichtbare ding en een complex gevormd wereldbeeld waarnaar de titel verwijst. In mijn werk vormden alledaagse verschijnselen in eerste instantie de aanleiding voor een beeld waarin ik het object vertaal naar een ongebruikelijke vorm. Daarmee probeerde ik de vanzelfsprekendheid van producten en kunstmatige objecten te doorbreken en aan te zetten tot een bezinning op de herkomst en oorsprong van al het gemaakte dat de leefomgeving beheerst. Meer recentelijk vind ik de concentratie op het object echter te beperkt en de discussie daarover te filosofisch. Daarom put ik de laatste tijd weelderig uit alle gangbare inzichten en clichés over de wereld zoals we ons die blijkbaar voorstellen en willen begrijpen. Op onbevangen en bijna kinderlijke wijze vertaal ik deze onderwerpen in luchtige keramische sculpturen. Vervolgens verwijs ik in complicerende titels terug naar het gevormde wereldbeeld waardoor een ironisch contrast ontstaat tussen het zichtbare ding enerzijds en hoe je de omschrijving van dat ding in het gevormde wereldbeeld zou moeten begrijpen. Van Gerard van den Berg is een video-portret / televisie-portret gemaakt door Monique Lesterhuis. Opleidingen 1992-1993 Hogeschool voor de kunsten Utrecht 1994-1994 Leeds Metropolitian University 1994-1996 Rietveld Akademie, Amsterdam 1996-1998 Jan van Eyck Akademie, Maastricht (2e fase). Stipendia/ werkperiodes etc. 1996 /1997 Studiebeurs fonds BKVB 1998 /2003 Gemeentelijke subsidie Utrecht 2000 / 2003 Werkperiode Europees Keramisch Centrum, den Bosch 2001 Basisstipendium fonds BKVB Tentoonstellingen 1994 Barcelona,Leeds, Utrecht, L.M.U. Gallery, Leeds 1994 21, Grannary Wharf Gallery, Leeds 1996 Stiekem naar de tijgers, Westergasfabriek, Amsterdam 1997/1998 Open dagen Jan van Eyck akademie, Maastricht 1998 Mapping the concrete point, met Matthew Shadbolt JvE, Maastricht 1998 Op locatie, Gallerie hedah, Maastricht 1999 The chosen ones, Stichting Situatie Utrecht 1999 Bigfoot, Makassarstraat 1 Utrecht 2000 Presentatie, Europees keramisch Werkcentrum Den Bosch 2000 Vertrek en verblijf, Wilhelminagebouw, Amsterdam 2000 1 minutenvideo#s, vier de kunstvlaai, Amsterdam 2000 Vertrek en verblijf , groepstentoonstelling, Nemo Amsterdam 2001 Vertrek en verblijf, Admiralengracht, Amsterdam 2001 De Visite is er ! Arti et Amicitiae, Amsterdam 2001 Sanitary sculpture,Teerkamer, Woudrichem 2001 Vertrek en verblijf, polderweg 102, Amsterdam 2001 Sweatshop, W139, Amsterdam 2002 Zitten aan Zee, Hoek van Holand 2002 Boulevard d#unica 1, Utrecht 2003 Boulevard d#única 2, 4, 6 , Utrecht 2003 Galerie Bart, Nijmegen 2003 G.H.L. Middelburg Opdrachten en aankopen 1999 Fecit Vianen 2002 Beeld aan boulevard, stichting promotie Hoek van Holland 2002 Schetsopdracht gemeente Assen 2002 Collectie provinciale kunstuitleen Utrecht 2002 Collectie stedelijke kunstuitleen Utrecht 2002 Aankoop kinderuitleen Utrecht 2003 Aankoop buitenbeeld stedelijke uitleen Utrecht -------------------------------------------------------------------------------- vakopleidingen 1992 1993 autonoom 1994 1996 autonome sculptuur 1996 1998 fine arts 1994 1994 Leeds Metrop. Univsty Leeds uitwisseling 2000 Europees Keramisch Werkcentrum Den Bosch Werkperiode 2003 Europees Keramisch Werkcentrum Den Bosch Europees Keramisch Werkcentrum -------------------------------------------------------------------------------- tentoonstellingen 2000 NEMO Amsterdam Nederland groeps 2000 Presentatie EKWC Den Bosch Nederland groeps 2001 Arti et Amicitiae Amsterdam Nederland groeps 2001 Polderweg 102 Amsterdam Nederland groeps 2001 W139 Amsterdam Nederland groeps 2002 Boulevard d'unica 1-2 Utrecht Nederland groeps 2002 Zitten aan Zee Hoek van holland Nederland groeps 2003 Boulevard d'unica 4/5/7/8 Utrecht Nederland groeps 2003 G H L Middelburg Nederland groeps -------------------------------------------------------------------------------- kunstopdrachten 2002 schetsontwerp Gemeente Assen Assen 2002 in relatie met landschap Promotie Hoek van Holland Hoek van Holland -------------------------------------------------------------------------------- aankopen 2002 pseudo-funktioneel object,Keramiek 2002 U.B.K.U. Kleine sculptuur, Keramiek 2002 P.K.U Kleine sculptuur, Keramiek 2003 U.B.K.U Sculptuur, brons -------------------------------------------------------------------------------- stipendia 1996 Fonds voor de beeldende kunst.. studiebeurs 1997 Fonds voor de beeldende kunst.. studiebeurs 1998 Gemeente utrecht projectsubsidie 2001 Fonds voor de beeldende kunst Basisstipendium -------------------------------------------------------------------------------- werkzaam op de volgende gebieden: beeldhouwer installatiekunstenaar keramist -------------------------------------------------------------------------------- gebruikt de volgende materialen: beton, brons, gecombineerde materialen, hout, keramische materialen -------------------------------------------------------------------------------- thema's: communicatie, informatie en media, geschiedenis -------------------------------------------------------------------------------- van toepassing zijn de benaderingen: conceptueel figuratief -------------------------------------------------------------------------------- beroepspraktijk: werkt zowel vrij als in opdracht -------------------------------------------------------------------------------- presentaties: zowel in binnen- als buitensituaties -------------------------------------------------------------------------------- werkformaat