Otto Hamer

Diverse artikellen n andere informatie over Otto Hamer OTTO HAMER (door Peter Neijenhuis, voorjaar 2002) Er zijn kunstenaars voor wie het persoonlijke en het subjectieve de bron bij uitstek zijn voor het scheppen van kunst. Van onze eigen Tachtigers tot en met de Britse Tracy Emin, u slaat uw kunsthistorische naslagwerken er maar op na. Tegenover deze subjectieve kunstenaars staan en stonden anderen, die de grondslag van hun werk juist buiten het persoonlijke en subjectieve zochten. Ook dat zult u in uw naslagwerk kunnen vinden. Amerikanen als Donald Judd, Robert Morris, Richard Serra, Elsworth Kelly en Nederlanders als Peter Struycken en Bob Bonies zagen in het subjectieve kunstenaarschap een achterhaald cliché en wilden hun kunst zuiveren van alle pretenties die vreemd waren aan het kunstwerk als concreet ding op zich. De laatst genoemde kunstenaars behoorden tot de vernieuwende kunststromingen uit de jaren zestig van de vorige eeuw, aangeduid met benamingen als Post Painterly, Cool Art, Primary Structures, Minimalisme enzovoorts. Ook al is er inmiddels veel veranderd, de keuze tussen subjectivisme en een kunst die daar tegenin gaat, lijkt me nog steeds actueel. Niet zonder reden zijn er nog steeds kun naars die het gedachtegoed van de jaren zestig van de vorige eeuw als uitgangspunt gebruiken voor hun werk. Een van hen is de in Utrecht wonende beeldend kunstenaar Otto Hamer. Reeksen Dat Otto Hamer nog steeds in de geest werkt van de jaren zestig is niet zo wonderijk. Hamer is inmiddels vierenzestig en de jaren vijftig en zestig waren het tijdperk waarin hij jong was en zich vormde als kunstenaar. Typerend voor althans een deel van Hamers werk is een potloodtekening met een reeks banen van witte, grijze en zwarte vlakken. Mensen met een mathematische en ruimtelijke aanleg zullen onmiddellijk zien waarom het hier gaat. Het is een reeks van 5 en 1, 4 en I, 3 en 1 enzovoorts naar beneden waarbij het contrast tussen wit, grijs en zwart omslaat de verhouding 1 en 1. Voor mensen zoals ik, die het bij dat soort reeksen van begin af aan duizelt, is het wat minder makkelijke te doorzien, maar wel ongeveer aan te voelen. De reeks 5 en 1, 4 en 1 en zo verder is niet de enige waarmee Hamer werkt. Voor wiskundige kneuzen evenmin echt begrijpelijk is de reeks vierkanten en l vormen geschikt volgens een welbepaalde opeenvolging van kleuren en tuimelt: in geordende hoeken van zoveel en zoveel graden. Passie Is dat niet wat mechanisch en koel, dat gedoe op basis van mathematische reeksen. Voor Otto Hamer is dat zeker niet het geval. Hamer kiest voor reeksen en verhoudingen en niet voor persoonlijke anekdotiek en subjectiviteit, omdat hij, zoals hij het zelf zegt, 'geen smerigheid wil, maar helderheid'. Het gaat Hamer - liefhebber van jazz en geïmproviseerde muziek - om ritme, om vormen en kleuren die zich ruimtelijk ontvouwen en de wisselwerking tussen vorm, kleur en beweging. De passie in Otto Hamers werk is in wezen een muzikale passie, de verrukking sluimert onder de koele beheersing van de vorm. Wie lang genoeg naar de ogenschijnlijk zo zuiver en mathematisch gerangschikte vlakken op de eerder genoemde tekening kijkt, ziet dat ze niet stilstaan, maar dansen en ondeugend hun kontjes schudden. Wie verder kijkt, zal nog meer ontdekken in Hamers tekeningen, zoals - om nu maar een voorbeeld te noemen - de abstrahering van de vleugelslag van een vogel in de collages van in rechthoeken versneden en volgens bepaalde hoeken gerangschikte tekeningen. Amaryllis Wie nu denkt dat Otto Hamer - behalve tekenaar, ook schilder en beeldhouwer naam - met het begrip getallenreeks onder een hoedje is te vangen, heeft het mi Aan het einde van mijn bezoek aan zijn atelier in de Utrechtse binnenstad laat Hamer me iets wonderlijks zien: een reeks tekeningen van een Amaryllis. Ooit kreeg Hamer de bloem van een vriend cadeau. Gedurende vijfendertig dagen tekende hij iedere dag hoe de bloem tot bloei kwam, vrucht zette en ten slotte verlepte. Hamers heldere, fijne en uitbundige tekeningen van de delicate Amaryllis zijn een verrassende aanvulling op de streng gepassioneerde tekeningen die hij daarvoor liet zien. Met deze nieuwe tentoonstelling is het beeld van Hamers veelzijdige werk nog lang niet volledig. Speciaal voor deze tentoonstelling maakte Otto Hamer een zeefdruk die bij de galerie op de Lange Nieuwstraat en bij het prentenkabinet in Tuindorp voor de speciale prijs van # 70,- verkrijgbaar is.