Reinder van der Woude

Reinder van der Woude: "Mijn werk is steeds aan verandering onderhevig, maar vertoont wel een innerlijke samenhang en er zijn constanten in te onderkennen: de helderheid, het lyrische kleurgebruik, de lichte toets, de -quasi- nonchalance, de spot met veel van wat men serieus neemt in de kunst of daarbuiten. Deze vorm van spot manifesteert zich niet expliciet, maar op een enigszins terloopse manier."

Exposities:

Opdrachten: